Jak dobrać klapę dymową?

Klapy dymowe WarszawaKlapa dymowa jest jednym z elementów systemu ochrony przeciwpożarowej budynku. Jej zadaniem jest usuwanie z wnętrza obiektu dymu i ciepła powstałych na skutek pożaru, co przekłada się m.in. na podniesienie drożności i bezpieczeństwa dróg ewakuacyjnych. Dodatkowo klapy dymowe wykorzystywane są do doświetlania pomieszczeń i ich wentylowania. Jak dobrać klapę dymową, aby zagwarantować jej funkcjonalność i prawidłową pracę?

Wybierając klapę dymową należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Jednym z nich jest powierzchnia czynna klapy dymowej – parametr służący do opisywania skuteczności usuwania dymu przez klapę. Powierzchnię czynną klapy dymowej oblicza się przez mnożenie powierzchni geometrycznej urządzenia oraz współczynnika przepływu. Parametr ten jest ściśle określony przez producenta dla konkretnego wymiaru klapy, co znacząco ułatwia wybór odpowiedniego rozwiązania.

Wielkość powierzchni otworu w klapie dymowej to jednak nie jedyny parametr, który decyduje o powierzchni czynnej klapy. Drugim, równie istotnym jest wysokość podstawy. Standardowo klapy dymowe produkuje się z podstawami o wysokościach 30, 50 i 75 cm. Im wyższa podstawa tym klapa posiada większą powierzchnię czynną oddymiania. To pozwala na adekwatny dobór klapy nie tylko do kubatury oddymianych pomieszczeń, ale również do konstrukcji dachu, na którym ma być zainstalowana. Powierzchnię czynną klapy dymowej możemy dodatkowo zwiększyć stosując owiewki aerodynamiczne i dysze kierujące, co pozwala na wysoką efektywność pracy przy relatywnie niewielkim rozmiarze samej klapy.

Klapa oddymiająca: Wymiary

Powierzchnia czynna klapy oddymiającej jest parametrem silnie powiązanym z wymiarami geometrycznymi konstrukcji. Im większa jest klapa, tym większą posiada powierzchnię czynną, w związku z czym jest w stanie odprowadzić więcej dymu niż identyczna konstrukcja o mniejszym wymiarze.

Co to dla nas oznacza? W sytuacji, w której wybierana jest klapa oddymiająca wymiary geometryczne mają bardzo istotne znaczenie, a ich dobór nie powinien być przypadkowy. W przeciwnym razie urządzenie oddymiające nie będzie spełniało swojej roli. Do podstawowych wymiarów geometrycznych, które należy wziąć pod uwagę zaliczamy długość boków klapy dymowej. Producenci podają w specyfikacjach wartość wymiarów wewnętrznych klapy, w związku z czym należy się liczyć z tym, że po zainstalowaniu na dachu urządzenie zajmie więcej miejsca.

Wybór klapy pod względem wymiarów może stanowić wyzwanie dla inwestora, dlatego zawsze należy się kierować specyfikacją zawartą w projekcie wykonawczym. W przypadku modernizacji obiektów, które wcześniej nie musiały spełniać wymagań PPOŻ., instalację klapy również należy poprzedzić przygotowaniem stosownego projektu.

Rodzaje klap dymowych

Obok parametrów pracy na wybór klapy dymowej wpływa także rodzaj napędu i sterowania. Producenci klap oferują nam szeroką gamę rozwiązań, a wśród nich:

  • klapy dymowe sterowane pneumatyczne z układem termowyzwalacza,
  • klapy dymowe sterowane siłownikiem elektrycznym 24V współpracującym z systemem przeciwpożarowym,
  • klapy dymowe sterowane sprężyną gazową z bezpiecznikiem termicznym.

Jako inwestorzy możemy więc wybierać spośród klap dymowych wolnostojących – tutaj producenci proponują nam zarówno systemy jedno, jak i dwuskrzydłowe – klap montowanych w pasmach świetlnych oraz nowoczesnych systemów sterowanych pneumatycznie. Niezależenie od decyzji, jaką podejmiemy powinniśmy mieć pewność, że zamontowana na dachu budynku klapa oddymiająca będzie efektywna w działaniu, a jej mechanizm umożliwi skuteczne oddymianie budynku na wypadek pożaru. W wyborze odpowiedniego rozwiązania pomogą nam eksperci specjalizujący się w systemach PPOŻ.