Jak dobrać klapę dymową?

Klapy dymowe WarszawaKlapa dymowa jest jednym z elementów systemu ochrony przeciwpożarowej budynku. Jej zadaniem jest usuwanie z wnętrza obiektu dymu i ciepła powstałych na skutek pożaru, co przekłada się m.in. na podniesienie drożności i bezpieczeństwa dróg ewakuacyjnych. Dodatkowo klapy dymowe wykorzystywane są do doświetlania pomieszczeń i ich wentylowania. Jak dobrać klapę dymową, aby zagwarantować jej funkcjonalność i prawidłową pracę?

Wybierając klapę dymową należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Jednym z nich jest powierzchnia czynna klapy dymowej – parametr służący do opisywania skuteczności usuwania dymu przez klapę. Powierzchnię czynną klapy dymowej oblicza się przez mnożenie powierzchni geometrycznej urządzenia oraz współczynnika przepływu. Parametr ten jest ściśle określony przez producenta dla konkretnego wymiaru klapy, co znacząco ułatwia wybór odpowiedniego rozwiązania.

Wielkość powierzchni otworu w klapie dymowej to jednak nie jedyny parametr, który decyduje o powierzchni czynnej klapy. Drugim, równie istotnym jest wysokość podstawy. Standardowo klapy dymowe produkuje się z podstawami o wysokościach 30, 50 i 75 cm. Im wyższa podstawa tym klapa posiada większą powierzchnię czynną oddymiania. To pozwala na adekwatny dobór klapy nie tylko do kubatury oddymianych pomieszczeń, ale również do konstrukcji dachu, na którym ma być zainstalowana. Powierzchnię czynną klapy dymowej możemy dodatkowo zwiększyć stosując owiewki aerodynamiczne i dysze kierujące, co pozwala na wysoką efektywność pracy przy relatywnie niewielkim rozmiarze samej klapy.

Rodzaje klap dymowych

Obok parametrów pracy na wybór klapy dymowej wpływa także rodzaj napędu i sterowania. Producenci klap oferują nam szeroką gamę rozwiązań, a wśród nich:

  • klapy dymowe sterowane pneumatyczne z układem termowyzwalacza,
  • klapy dymowe sterowane siłownikiem elektrycznym 24V współpracującym z systemem przeciwpożarowym,
  • klapy dymowe sterowane sprężyną gazową z bezpiecznikiem termicznym.

Jako inwestorzy możemy więc wybierać spośród klap dymowych wolnostojących – tutaj producenci proponują nam zarówno systemy jedno, jak i dwuskrzydłowe – klap montowanych w pasmach świetlnych oraz nowoczesnych systemów sterowanych pneumatycznie. Niezależenie od decyzji, jaką podejmiemy powinniśmy mieć pewność, że zamontowana na dachu budynku klapa oddymiająca będzie efektywna w działaniu, a jej mechanizm umożliwi skuteczne oddymianie budynku na wypadek pożaru. W wyborze odpowiedniego rozwiązania pomogą nam eksperci specjalizujący się w systemach PPOŻ.