Kiedy stosować klapy dymowe?


Klapy dymowe są kluczowym elementem systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ich poprawne stosowanie może znacząco wpłynąć na efektywność ewakuacji, ochronę mienia oraz bezpieczeństwo osób w przypadku wystąpienia pożaru.

W tym artykule przedstawiamy praktyczny przewodnik, kiedy warto stosować klapy dymowe, aby osiągnąć maksymalne korzyści.

Czym są klapy dymowe?

Klapy dymowe, znane również jako klapy dymno-gazowe, to urządzenia stosowane w systemach przeciwpożarowych w celu kontrolowania rozprzestrzeniania się dymu i gorąca podczas pożaru. Składają się z dwóch głównych elementów: klapy mechanicznej oraz klapy ogniochronnej. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa wewnątrz budynku, minimalizując ryzyko dla życia ludzi oraz uszkodzeń mienia.

Klapy dymowe – kiedy mogą być stosowane?

Poniżej przedstawiamy sytuacje, w których stosuje się klapy dymowe:

  • budynki mieszkalne – klapy dymowe są niezbędne w budynkach mieszkalnych, ponieważ zabezpieczają klatki schodowe przed zadymieniem, ewakuacja osób z zagrożonego budynku staje się o wiele bardziej bezpieczna i efektywna, ponieważ klapy dymowe utrzymują drogi ewakuacyjne w większym stopniu wolne od dymu, klapy dymowe powinny być zainstalowane w klatkach schodowych oraz wewnątrz korytarzy prowadzących do ewakuacyjnych wyjść;
  • hale przemysłowe i obiekty komercyjne – w obiektach o dużych przestrzeniach, takich jak hale przemysłowe czy centra handlowe, klapy dymowe pomagają w ograniczeniu rozprzestrzeniania się dymu i ognia na inne obszary, skuteczne zabezpieczenie przestrzeni przed zadymieniem może pomóc w minimalizacji szkód materialnych oraz umożliwić bezpieczną ewakuację pracowników i klientów;
  • w systemach wentylacji i klimatyzacji – klapy dymowe mogą być wykorzystywane w systemach wentylacji i klimatyzacji, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się dymu i ognia przez kanały wentylacyjne, współpracując z systemem przeciwpożarowym, klapy dymowe mogą pomóc w zabezpieczeniu różnych obszarów budynku przed zadymieniem i poprawić warunki ewakuacji;
  • w tunelach i parkingach podziemnych – klapy dymowe są niezwykle istotne w tunelach i parkingach podziemnych, gdzie zagrożenie zadymienia i ograniczonej widoczności jest znacznie większe, wprowadzanie klap dymowych w systemach wentylacyjnych tuneli może pomóc w szybszym usuwaniu dymu i poprawieniu warunków widoczności, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa kierowców i pieszych.
  • podczas budowy nowych obiektów – w trakcie projektowania i budowy nowych obiektów, klapy dymowe powinny być uwzględnione w planach przeciwpożarowych, ich wdrożenie od początku pozwoli na zaprojektowanie optymalnych rozwiązań dla bezpieczeństwa i skuteczności ewakuacji.

Klapy dymowe w systemach przeciwpożarowych

Klapy dymowe są kluczowym elementem systemów przeciwpożarowych, pomagającym w ochronie życia i mienia. Ich właściwe stosowanie jest niezbędne w różnych typach budynków i obiektów, zwłaszcza tam, gdzie zagrożenie zadymienia jest wysokie. Pamiętaj, że skonsultowanie się z profesjonalistami ds. bezpieczeństwa pożarowego oraz stosowanie się do obowiązujących przepisów i standardów to kluczowe kroki w zapewnieniu skutecznego działania klapek dymowych. Oferujemy naszym klijentóm serwis klap dymowych.