Rekrutacja - Kierownik działu technicznego

Zakres obowiązków

 • nadzór techniczny nad zawartymi i realizowanymi kontraktami,
 • nadzór nad pracownikami technicznymi, uzgadnianie logistyki działań montażystów wzakresie realizowanych robót,
 • kontakt z klientami (harmonogramy, uwarunkowania techniczne obiektów, wyjazdy na rozmowy), podwykonawcami, dostawcami oraz jednostkami notyfikowanymi (np. ITB, CNBOP),
 • przygotowywanie zapytań ofertowych oraz ofert.

Wymagania

 • Wykształcenie: co najmniej inżynier (mechanika, elektryka, budownictwo, ppoż. Itp.) lub technik (budowlany, elektryka, ppoż. Itp.),
 • Znajomość pakietu MS Office oraz programu do obsługi plików DWG (np. AutoCAD),
 • Umiejętność czytania dokumentacji budowlanej
 • Wiedza z zakresu instalacji elektrycznych 24V i 230V,
 • Dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego (angielski, niemiecki, francuski)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie całej Polski
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Odpowiedzialność i solidność
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność i orientacja na klienta

Mile widziane

 • Znajomość branży ppoż., w szczególności urządzeń do grawitacyjnego oddymiania budynków
 • Uprawnienia SEP (eksploatacja do 1 kV)

Warunki zatrudnienia

 • Umowa o pracę na pełen etat
 • 3 m-ce okres próbny, następnie umowa na czas nieokreślony
 • Siedziba firmy: Leszno, koło Błonia (woj. mazowieckie, 30 km od Warszawy)
 • Szkolenia z zakresu przedmiotu działań spółki (klapy 24V/CO2, świetliki, systemy sterowania, serwisowanie i montaż urządzeń)
 • Praca w 3-4 osobowym zespole
 • Objęcie ubezpieczeniem w ramach polisy grupowego ubezpieczenia na życie

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres: info@warlux.pl, po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Warlux Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Informujemy, że Administratorem danych jest Warlux Sp. z o. o. (Leszno, ul. Błońska 36, 05-084). Dane zbieramy dla potrzeby rekrutacji i mają Państwo prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe, dodatkowych danych jest dobrowolne.