Zasada działania systemu oddymiania

wylazy dachoweSystem oddymiania to skuteczne rozwiązanie pozwalające zagwarantować optymalne warunki do ewakuacji w czasie pożaru. Systemy oddymiania montuje się na budynkach mieszkalnych, komercyjnych, użyteczności publicznej. Mogą być łączone z różnymi systemami wentylacji oraz dostosowane do specyficznych potrzeb danej nieruchomości. W naszym wprowadzeniu w tematykę systemów oddymiania przybliżamy ich konstrukcję oraz sposób działania, a także wskazujemy na najważniejsze różnice pomiędzy oddymianiem grawitacyjnym i mechanicznym.

Oddymianie w różnych systemach wentylacji

Systemy oddymiania można podzielić na dwie główne grupy – grawitacyjne i mechaniczne. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z systemem wykorzystującym nieszczelności i efekt przeciągu. Kluczowe jest w nim rozmieszczenie okien, klap oddymiających oraz innych elementów, pozwalających oczyścić drogę ewakuacyjną. Systemy oddymiania mechanicznego, nazywane po prostu wentylacją przeciwpożarową, wykorzystują elektryczne wentylatory odprowadzające dym. W normalnych warunkach, systemy oddymiające pełnią funkcje wentylacyjne i pomagają w wymianie powietrza wewnątrz budynku.

System oddymiania i jego uruchomienie

Pierwszym ogniwem systemu jest czujnik dymu lub przycisk uruchamiający, które wprowadzają całą instalację w ruch. Gdy dojdzie do wybuchu pożaru, klapy i okna oddymiające ulegają natychmiastowemu uchyleniu, co pozwala odprowadzić dym na zewnątrz. Jednocześnie uruchomione zostaje działanie otworów napowietrzających, ulokowanych na dolnych kondygnacjach budynku. Często wykorzystywanym elementem systemu są też kurtyny dymowe, przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się dymu. Działanie całej instalacji jest w znacznym stopniu zautomatyzowane dzięki wykorzystaniu centrali zarządzającej.

Do stworzenia wydajnego i skutecznego systemu oddymiania konieczne jest zastosowanie dedykowanych do tego urządzeń, spełniających obowiązujące normy przepisów przeciwpożarowych. Na co dzień, mogą one stanowić element standardowej instalacji wentylacyjnej i pomagać w wymianie powietrza wewnątrz pomieszczeń. Kompletny system tworzy sieć połączonych z sobą elementów, współpracujących w sposób niezawodny.

Miejsce montażu systemów oddymiania

Systemy oddymiania instaluje się w sposób pozwalający na szybkie i wydajne odprowadzenie dymu i gazów poza budynek. Najczęściej obsługują klatki schodowe, korytarze, przejścia. Nie instaluje się ich natomiast wewnątrz lokali mieszkalnych. Dzięki temu mieszkańcy lub osoby przebywające w danym budynku mogą bezpiecznie wziąć udział w ewakuacji, nie narażając się na kontakt z niebezpiecznymi związkami lotnymi powstającymi w czasie pożaru.

Ponadto ulokowanie systemu oddymiania na klatce schodowej pozwala zmniejszyć temperaturę wewnątrz pomieszczeń, w których wystąpił pożar oraz ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania się płomieni na lokale mieszkalne. Pozwala także chronić konstrukcję budynku przed uszkodzeniem na skutek wybuchu pożaru.